Sỉ Hoa Tươi Đà Lạt Odoo Version 11.0-20200826

Information about the Sỉ Hoa Tươi Đà Lạt instance of Odoo, the ERP mã nguồn mở.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents