Bán
Hoa Ly Ù đỏ 5 tai
165.000,00 ₫ 165000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù đỏ 4 tai
130.000,00 ₫ 130000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù đỏ 3 tai
105.000,00 ₫ 105000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù hồng 3 tai
105.000,00 ₫ 105000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù hồng 4 tai
130.000,00 ₫ 130000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù hồng 5 tai
165.000,00 ₫ 165000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù vàng 3 tai
105.000,00 ₫ 105000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù vàng 4 tai
130.000,00 ₫ 130000.0 VND
Bán
Hoa Ly Ù vàng 5 tai
165.000,00 ₫ 165000.0 VND